O mne

BINÁRNE APLIKÁCIE

Moje meno je Róbert Mesároš
a svoju púť v programovaní binárnych aplikácií som začal pred 37 rokmi. Boli to aplikácie pod operačným systémom DOS. Najskôr prišli programovacie jazyky Basic, Fortran, Assembler a Pascal.

Postupom času pribudol jazyk C, objektovo-orientovaný Pascal a C++. Pridalo sa progra­movanie vo Visual Basic for Applications (VBA). V súčasnosti je to programovací jazyk Java.

Neodmysliteľnou súčasťou boli a sú rôzne databázové produkty: spočiatku dBase, FoxPro, Clipper, neskôr relačné databázové systémy MSSQL, Firebird, MySQL, SQLite, ...

WEBOVÉ APLIKÁCIE

Internet, a počítačové siete vôbec, pohltili úplne každého. Tvorba intranetových a internetových aplikácií nedala na seba dlho čakať.

Pri tvorbe týchto aplikácií je obrovskou výhodou znalosť všetkých podružných oblastí, tvoriacich komplexný celok.
Počnúc návrhom logistiky, dátového modelu, grafického dizajnu, separáciou obrazového materiálu, až po samotné sprogramovanie na strane klienta či servera.

V tejto oblasti je nevyhnutnosťou znalosť technológií ako HTML, CSS (Sass), JavaScript (jQuery, Json, XML, Ajax), PHP, SQL a mnoho iných...

GRAFICKÉ APLIKÁCIE

Päť rokov som pracoval na grafickom oddelení ako počítačový grafik.

Na tomto poste som si osvojil profesionálnu prácu s grafickými aplikáciami, ako sú QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Freehand, Corel a mnoho iných.

Zaoberal som sa tvorbou rastrovej aj vektorovej grafiky, DTP, webovému dizajnu, flash animáciám, 3D grafikou, ...

Myslím, že mnohí s určitou dávkou nostalgie spomínajú na éru 8-bitových počítačov. A taktiež si myslím, že kto s nimi nebol v kontakte, ťažko niekedy zažil skutočnú 'lásku' k počítačom.

Ja som mal to šťastie, že som si mohol zaobstarať na tú dobu neskutočne fantastický počítač - ATARI 800XL. Mal 256 farieb a 64 kB pamäti. Zdôrazňujem 64 kilobajtov! V tej dobe boli PEEK a POKE čarovné príkazy, s ktorými ste mohli vykúzliť tie najfantastickejšie kúzla.

V dnešnej dobe sú počítače omnoho výkonnejšie. Nepoznám žiaden technologický pokrok tak úžasne rýchlo napredovať, ako napreduje práve v oblasti výpočtovej techniky. Mojimi rukami prešlo veľké množstvo počítačov - 80386, 486, Pentium, s procesormi Intel aj AMD.
Momentálne ale vlastním Intel Core i7 s 12 GB RAM a, samozrejme, tak veľmi potrebné rôzne periféria.

Viem, existujú výkonnejšie počítače, ale myslím si, že najdôležitejšie je aj tak vedomostné hľadisko. A hlavne to, ako tie vedomosti sústavne zveľaďujete a patrične zúžitkujete.

Odborná literatúra Odborná literatúra